image

Türkiye dahil 130 ülke küresel vergi anlaşmasına katıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkenin çok uluslu şirketlere yönelik küresel vergi anlaşmasını sağladığını duyurdu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 90’ını temsil eden 130 ülkenin, uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını belirtti.

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin, faaliyet gösterdikleri ve kâr elde ettikleri ülkelerde vergi ödemeleri gerekecek.

VERGİ DAĞILIMI ADİL BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu uygulama, uluslararası vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandıracak.

Dijital alanda faaliyet gösteren firmaları da içeren en büyük çok uluslu şirketlerin ülkeler arasında kâr ve vergi dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek.

Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik bazı haklar, ev sahibi ülkeden firmaların ticari faaliyet gösterdiği ve kâr elde ettikleri yerlere tahsis edilecek.

Kurumlar vergisi konusunda adil rekabet ortamı hazırlanacak. Bunun için küresel bir asgari kurumlar vergisi oranı getirilecek.

EN AZ YÜZDE 15 KURUMLAR VERGİSİ

Çok uluslu şirketler, faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Söz konusu oranla, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık vergi geliri üretilecek.

İRLANDA VE MACARİSTAN ANLAŞMAYA KATILMADI

Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve büyük firmaların çeşitli uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda ve Macaristan’ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti.

PLANIN 2023’TE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Vergi anlaşmasının teknik detaylarının ekim ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading