image

Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Destek

KAYSERİ,(BGC)-Tarım ve Oman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımları destekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında; ekonomik yatırım konularında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, altyapı yatırım konularındaki başvurularda ise üst sınırı 600.000 Türk Lirası olan yatırımlara hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verecek.

Yapılacak yatırımların başvuru tarihi ve başvuru şekli Bakanlıkça yayımlanacak güncel uygulama rehberinde açıklanacak.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading