image

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,3 ve inşaat sektöründe yüzde 33,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55.5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 51,1 iken, haziran ayında yüzde 8,5 oranında artarak 55,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,6 artarak 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 13,7 artarak 87,8 oldu.

PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 86.4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17,0 artarak 48,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 28,9 artarak 96,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 78.0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,5 iken, haziran ayında yüzde 33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48,0 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 25,5 artarak 96,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe haziran ayında girişimlerin yüzde 31,1’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68,9’u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; finansman sorunları mayıs ayında yüzde 39,9 iken haziran ayında yüzde 36,8, talep yetersizliği mayıs ayında yüzde 44,8 iken haziran ayında yüzde 34,5 ve diğer faktörler mayıs ayında yüzde 47,3 iken haziran ayında yüzde 32,8 oldu.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading