resim

MSB’den “işçi alımı” açıklaması: Sınav tarihleri açıklandı

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 2.533 (iki bin beş yüz otuz üç) adet açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ‘nun resmî internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuru sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar, İŞKUR tarafından gönderilenler arasından 28.07.2021 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile tespit edilmiştir. Bu maksatla açık iş pozisyonunun 4 katı asil, 4 katı yedek olacak şekilde aday belirlenmiştir.

Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla 09-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında belge kontrolleri yapılmıştır.

Belge kontrolleri sonucunda;

a. Asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar,

b. Kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara (açık iş gücü sayısının 4 katının tamamlanması maksadıyla), belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar,

c. Yönetmelik 5 ‘inci madde kapsamında başvuranlardan aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sınav tarihi ve yeri aday sonuç açıklama ekranında duyurulmuştur.

Adaylar, aşağıda yer alan linki tıklayarak T.C. Kimlik numarası ile yapacakları sorgu neticesinde, kura çekimi ve belge kontrolleri sonucuna göre sınava katılıp katılamayacağı ve sınavın yapılacağı tarih-yer bilgisini (sınava katılmaya hak kazanan adaylar için) öğrenebileceklerdir.

Bu duyuru sınav çağrısı için tebligat niteliğinde olup adaylara başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading