resim

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018’den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları…

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

Resmi Gazete’de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş – 1.051 lira

4-6 yaş – 733 lira

7-11 yaş – 410 lira

12 -15 yaş – 309 lira

16 ve yukarı yaş – 109 lira

Matrahı 56 bin5800 – 99 bin lira arası

1-3 yaş – 1.155 lira

4-6 yaş – 806 lira

7-11 yaş – 450 lira

12 -15 yaş – 341 lira

16 ve yukarı yaş – 120 lira

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş – 1.261 lira

4-6 yaş – 879 lira

7-11 yaş – 492 lira

12 -15 yaş – 372 lira

16 ve yukarı yaş – 130 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL
1301-1600 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş – 1.830 lira

4-6 yaş – 1.372 lira

7-11 yaş – 796 lira

12 -15 yaş – 563 lira

16 ve yukarı yaş – 216 lira

1301-1600 cc

Matrahı 56 bin 500 – 99 bin lira arası

1-3 yaş – 2.014 lira

4-6 yaş – 1.510 lira

7-11 yaş – 876 lira

12 -15 yaş – 617 lira

16 ve yukarı yaş – 236 lira

1301-1600 cc

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş – 2.197 lira

4-6 yaş – 1.647 lira

7-11 yaş – 954 lira

12 -15 yaş – 674 lira

16 ve yukarı yaş – 258 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş – 3.556 lira

4-6 yaş – 2.781 lira

7-11 yaş – 1.635 lira

12 -15 yaş – 998 lira

16 ve yukarı yaş – 387 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş – 3.881 lira

4-6 yaş – 3.032 lira

7-11 yaş – 1.786 lira

12 -15 yaş – 1.090 lira

16 ve yukarı yaş – 422 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş – 5.603 lira

4-6 yaş – 4.315 lira

7-11 yaş – 1.510 lira

12 -15 yaş – 998 lira

16 ve yukarı yaş – 594 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş – 6.113 lira

4-6 yaş – 4.709 lira

7-11 yaş – 2.767 lira

12 -15 yaş – 1.647 lira

16 ve yukarı yaş – 648 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL
2001 – 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira

1-3 yaş – 8.405 lira

4-6 yaş – 6.102

7-11 yaş – 3.812

12 -15 yaş – 2.277 lira

16 ve yukarı yaş – 901 lira

Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

1-3 yaş – 9.170 lira

4-6 yaş – 6.656 lira

7-11 yaş – 4.158 lira

12 -15 yaş – 2.485 lira

16 ve yukarı yaş – 983 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL
2501 – 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira

1-3 yaş – 11.719 lira

4-6 yaş – 10.196 lira

7-11 yaş – 6.369 lira

12 -15 yaş – 3.426 lira

16 ve yukarı yaş – 1.256 lira

Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş – 12.786 lira

4-6 yaş – 11.122 lira

7-11 yaş – 6.949 lira

12 -15 yaş – 3.738 lira

16 ve yukarı yaş – 1.371 lira

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading