image

Güneş enerjisinin 2021’de 2 katına çıkması bekleniyor

Türkiye’de bu yıl güneş enerjisinde 1500 megavat ilave kurulu gücün devreye gireceği tahmin ediliyor. Böylece güneş enerjisi alanındaki kapasite 2020’ye göre yüzde 100’ün üzerinde artış gösterecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle küresel tedarik zincirindeki aksamalara bağlı olarak birçok projede gecikme yaşandı. Bu nedenle, 2020’de devreye alınan güneş enerjisi kurulu gücünün artışında bir önceki yıla göre yavaşlama oldu ve 672 megavat ilave kapasite elektrik üretimine başladı.

Bu artışla Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 6 bin 667 megavata ulaştı.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ’ın verdiği bilgilere göre, güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 4 oldu.

Bu yıl güneş enerjisi kurulu gücünün 1500 megavat düzeyinde artacağı ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 5’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuraklık döneminde güneş, hidroelektrik santrallerini dengeleyebilir

Demirdağ, hidroelektrik santralleriyle hibrit şekilde kurulacak güneş santrallerinin dengeleyici bir işlev göreceğini söyleyerek, kuraklık döneminde güneş enerjisinden daha fazla yararlanılması tavsiyesinde bulundu.

“Coğrafi avantajı nedeniyle ülkemiz hidroelektrik alanında önemli potansiyele sahipken, yarı kurak iklim kuşağında bulunması nedeniyle kurak yıllarda hidroelektrik kaynaklı elektrik üretimi düşüyor. Oluşan eksiklik ise ağırlıklı olarak doğal gaz ve ithal kömürle karşılanıyor. Böyle dönemlerde güneş enerjisi hidroelektrik santralleri açısından mükemmel bir dengeleyici işlev görecektir. Bu santrallerin halihazırda elektrik iletim altyapılarının da bulunması, hidroelektrik santral sahalarında hızla güneş enerjisi santralleri kurulmasını sağlayabilir. Bu projelerin devreye girmesiyle de kurak yıllarda Türkiye’nin fosil yakıt ithalat ihtiyacı önemli oranda gerileyecektir.”

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading