resim

Girişimciler Başarısızlık Korkusunu Nasıl Aşarlar?

Reddedilme Korkusunu Aşmak

Tahmin edileceği gibi, başarısızlık korkusu birçok girişimcinin hayallerinin peşinde gitmesini engellemektedir. Bunun yanında kendi işini kurmanın beraberinde getirdiği zorluklarla bu korkuyu daha da büyütürken, kişisel mali durum kaygısı ve ego, bu korkuyu daha da tetikler. İşte tüm bu riskler ve güvenlik açıkları, en iyi girişimcileri duraklatmak için yeterli sebepler olarak görülür.

Genel olarak bakıldığında herkes doğuştan gelen bir dürtüye sahiptir; toplum içinde kabul görmek… Kişiler sahip oldukları bu dürtüden kaynaklı olarak toplum içinde kabul görmeme ya da yapmak istediklerinin toplum tarafından engellenmesi gibi doğuştan gelen bir korkuya da ev sahipliği yaparlar. İşte bu korku, işletme sahipleri ve girişimciler açısından değerlendirildiğinde, onların başarılı olmalarını etkileyen temel faktörler arasında gösterilebilir.

Her işletmenin başarısı mutlaka en büyük, en iyi veya en hızlı olmak değildir. En yenilikçi ve uyarlanabilir olmakta çok önemlidir. Ve unutulan bir gerçek vardır; bu gerçek reddetme olgusunun yeni girişimleri doğurduğudur. Geriye dönük bakıldığında çoğu durumda reddetmeler, yeni parlak bir çözüm fikrinin doğuşu olmuştur.İşte kişiler belirli stratejileri benimsemeyi ve uygulamayı öğrendiğinde, reddedilme korkusundan kaçmaları gerekmez yani başarısızlıktan korkmazlar. Ve bu kişiler başarısızlığın getirdiği fırsatları görebilir avantaja çevirebilirler.

İşte reddedilme yani başarısızlık korkusunu aşmak için uygulanacak bazı stratejiler:

Başarısızlık Korkusunu Aşma Stratejileri

Kabul ve ret için hazırlı olmak

Çoğu girişimci yeni bir ürün veya hizmet çıkardığında her ne kadar ret edilme riskini bilse de, ret edildiğinde öfkelenir, üzülür veya kırılır. Reddetmenin üstesinden gelmek için, onunla birlikte gelen duyguları kabul etmek gerekir. Kişinin olası bir başarısızlık durumunda kızgın ve sinirli hissetmesi asıl sorun değildir. Çünkü hissedilen duygusal ve zihinsel ağırlık, herhangi yaşanan bir fiziksel ağrı kadar normal bir durumdur. Fakat bu duyguların etkisinden uzun zaman çıkamamak duygusal, zihinsel ve fiziksel yıkımlara sebep olabilir. Bunun yanında yeni bir hamle için cesaret bulunmaz.

İşte öncelikle bu etkilerden kısa zamanda kurtulabilmeyi öğrenmek gerekir. Bunun içinde ilk adım ret edilmeyi kabul etmektir. Kimse sunduğu bir fikrin, bir çalışmanın ret edilmesini elbette istemez, bu gayet doğaldır. Fakat en az bu duygu kadar ret edilmekte doğal bir süreçtir. Kişinin çevresinde kendisini rahatça eleştirebileceği meslektaşları, aile fertleri veya arkadaşlarının olması onun bu korkusunu aşma da adeta velinimet gibidir. Sunduğu fikirler veya çalışmalar hakkında net eleştiriler alarak, ret etme duygusunu yönetebilmek mümkündür. Kişi bunu öğrenerek daha iyi, daha başarılı çalışmalar için yeni fırsatlar yakalayabilir.

Her ret deneyiminden ders çıkarmak

Şirketi, hizmetlerini veya ürünlerini beğenmeyen müşteriler her zaman olacaktır. Bu şirketlerin mevcut sistemleri, süreçleri, ürünleri ve hizmet kalitesi hakkında düşünmeyi, karşılaştırmalı incelemeler yapmayı sağlar. Ret edilmenin sağladığı bu fırsatı görmek her zaman mümkün olmasa da, çoğu durumda reddetmeler adeta kılık değiştirmiş şanslar gibidirler.

Mesela bazı durumlarda müşteri tam satış sözleşmesini imzalamak üzereyken vazgeçer ve tüm pazarlama sürecinin tekrar başlaması gerekebilir. Ya da kişi bir iş ortaklığını konuşmak için bir iş yemeğini planlamıştır ama son dakika bu plan değişebilir, plan iptal olabilir. Her ikisinde de son anda bir red edilme durumu söz konusudur ve kişi hayal kırıklığına uğrayarak morali bozulabilir. Peki, böyle bir durumda ne yapmak gerekmektedir? Müşteri vazgeçti diye küsüp, moral bozup, tekrar satış yapma çabalarına devam edilmeyecek mi? Böyle bir tutum sergilendiğinde bu, müşteriyi direk kendi ellerinizle rakibinize göndermeniz anlamına gelmiyor mu? Ya da iş ortaklığı düşündüğünüz kişi ile gelecekte yapmayı düşündüğünüz işlere veda mı edeceksiniz? Gelecekte hedeflediğiniz başarı, kazanç, güç veya hedefleriniz üzerine sünger mi çekeceksiniz?

İşte her iki örneğe de bakıldığında ret edilme olgusu aslında işi tamamlayan ve olgunlaştıran süreçlerdir. Kişinin böyle olaylar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği karşısındaki için çok önemlidir. Profesyonel bir olgunlukla, bu süreçlerin işin bir parçası olarak görüp, dingin olarak kalmak müşteri sadakati ve ilişkilerin güçlendirilmesinde önemlidir. Ve bu tutumu sergileyen de kişiler genellikle duygusal zeka yeteneğini geliştiren kişilerdir. Liderlik Yeteneği ve Duygusal Zeka

Büyüme zihniyetinde olmak

Steve Jobs, 1985 yılında kendi şirketi Apple’dan reddedildi ve görevden alındı. 1986’da Lucasfilm’den Pixar Animation Studios’u satın aldıktan sonra ilk milyar dolarını üretmeye devam etmiştir. Bugün Pixar markası, türünün en başarılı animasyon stüdyosudur. Ret edildikten sonra yaptığı girişim neticesinde bugün çok başarılı bir girişimci olmayı başarmıştır. Ret cevabı alındıktan sonra hoş olmayan duygular genellikle kişinin zihnini daha önce hiç ulaşmadığı boyutlara doğru yanal olarak uzatan harika bir katalizördür. Ret edilen kişiler başlangıçta, kendisinden şüphe edebilir, yetkinliğini ve kendi değerini sorgulayabilir, ancak bu duyguları aştıktan sonra beyin fırtınası yaparak çok daha başarılı olacak girişimlere başlayacak fikirler üretebilirler. Başarısızlık, Başarı Mıdır?

Kişiler farklı ne yapabilirim? Bu kötü deneyimden olumlu çıkan sonuç nedir? İşletmede ne gibi değişiklikler yapabilirim? İşimi daha fazla nasıl geliştirebilirim? Bir daha ki sefere farklı olarak ne yapabilirim? Gibi soruları kendilerine açarak potansiyel yeni fikir veya ürünler çıkartabilirler. Bu yeni fikir üretmeyi sadece bireysel olarak yapmaları şart değildir, ilgili bir iş koçu veya danışmanla birlikte stratejik olarak gözden geçirilerek durum değerlendirmesi yapılabilir.

Başarısızlığın Olumlu Sonuçlarını Belirlemek

Genellikle herkes eleştiriye açık olduğu dile getirir, fakat yaptığı iş ya da ürettiği fikir eleştirilince hezimete uğrar. Özellikle yeni başlayan girişimciler ve solo girişimciler ret edilmeye karşı savunmasızdır ve bunu düşünmeyi bile tahammül edemezler. Bu da yeterince iyi olmadıkları anlamına gelir. Karşıdaki kişi illa aynı fikirde olacak diye bir beklenti içine girmek aşırı iyimserliktir ve iş hayatında bu yoktur. Her kesin şirketi, ürününü, markayı veya hizmetini beğenecek diye bir bakış açısı olmamalıdır bu aşırı iyimserliktir ve sonunda hezimet getirir.

Çevrede illa eleştirenler olmak zorundadır. Eğer zaten herkes iyi diyorsa ortada bir sorun vardır ve bunun iyice düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Kişi bu çerçeve de reddedilmenin olumlu doğurabileceği sonuçlar hakkında detaylı olarak düşünmesi için kendisine geniş bir zaman yaratması objektif olarak bakması gerekir. Reddetme, yeni olasılıkların bir şekilde ortaya çıkması fırsat olabilir, bunları görebilmek gerekir.

Girişimcilerin Korkusu

Korku, herkesin üstesinden gelmesi zor bir duygudur. Ve bu risk alan kişiler olarak kabul edilen girişimciler için bile felç edici duygusal tepki olabilir. Girişimcilerin üstesinden gelmeleri gereken ilk ve çoğu zaman en zor korku başarısız olma korkusudur.Onların iş kurmasını engelleyen en büyük engellerden biridir ve bu korku önüne geçilmezse her zaman onları engelleyicidir. Korkuyu tamamen ortadan kaldırmak imkânsız olsa da, bunun üstesinden gelmek için bazı teknikler uygulanabilir.

GİRİŞİMCİLERDE YAŞANAN BAŞARISIZLIK KORKUSU

Başarısızlık korkusunu aşmak için hangi stratejileri kullanırsa kullanılsın, en önemli kuralı şudur: Eğer bir kişi başarısızlığı tanımlarsa ve ona göre hareket ederse başarısız olma riskinin düşer. Nihayetinde, girişimciler başarısızlığın ne olduğunu belirleyerek, olası bir başarısızlık halinde başarısızlıklarından veya hatalarından öğrenebilecekleri konusunda kendilerini bilinçlendirirlerse, profesyonel olma ve kişisel olarak gelişim süreçleri daha kısa zamanda tamamlanır. Ve yeni girişimlerinde daha güçlü, daha profesyonel ve bir o kadar korkusuz olarak büyük başarılara imza atma fırsatını yakalayabilirler.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading