image

Elektrikte koronavirüs kaygısı

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirdi ve bu alandan çıktı. Bu hizmeti, özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım şirketleri (ve kardeş kuruluşları perakende şirketler) veriyor.

KRİZE KARŞI “ACİL EYLEM PLANI” HAZIRLANDI
Şehiriçi elektrik dağıtım şirketleri, koronavirüsün elektrik arzında ve arızalara müdahalede yaratabileceği risk ve krizlere karşı bir dizi önlem aldı. Bu önlemlerden bazıları şöyle:
– Elektrik arzının devamlılığı için “acil eylem planları” ve arızalara müdahale için ekip ve ekipmanlar oluşturuldu.
– Kesintiye uğratılamayacak kritik çalışmalar için olası bir kriz durumunda uygulanmak üzere “iş sürekliliği planı” hazırlandı. Çağrı merkezleri için de iş sürekliliği planı oluşturuldu.
– İnsan insana temas en aza indirildi. Müşteri merkezlerindeki yoğunluğun azaltılması için kısa mesaj (SMS) ve diğer iletişim kanallarıyla abonelere duyuru yapıldı. Elektrik faturası ödemelerinin internet bankacılığı veya alternatif yöntemlerle yapılması istendi.
– Abonelik ya da iptal süreçlerinde online kanalların tercih edilmesi için sosyal medyadan duyuru yapıldı.
– Hizmet binaları dezenfekte edildi. Şirket giriş, çıkış noktalarına ve katlara el dezenfektan üniteleri kuruldu.
– Bazı dağıtım bölgelerinde mesai saatleri işe gidiş dönüşlerdeki kalabalık dikkate alınarak yenilendi.
– Toplantı ve eğitimler nisan sonuna kadar ertelendi.
– Yüksek risk grubunda bulunan çalışanlara 14 günlük uzaktan çalışma olanağı sağlandı. Uzaktan çalışamayacak olanlar, idari izinli sayıldı.
– Personele, kişisel koruyucu donanım malzemeleri dağıtıldı. Müşteri hizmetleri merkezinde görev yapan personele maske ve eldivenle çalışma zorunluluğu getirildi. Yemekhanelerde gerekli önlemler alındı.

KESİNTİ KAYGISI

Sektörde, anılan önlemlere karşın bazı kaygılar da bulunuyor. Bu kaygının odağında müşteri hizmetleri merkezleri yer alıyor. Bu merkezlerde bulunan kişilerden birinde koronavirüs saptanması durumunda merkezdeki çalışanlar dahil herkesin karantinaya alınmasının söz konusu olabileceğine işaret ediliyor. Bu durumda özellikle arıza-onarım hizmetlerinin kesintiye uğramasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Sektör, bu olasılığa karşı da alternatif oluşturmak üzere çalışma yapıyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading