image

Ciro kaybı desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık.” dedi.
Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyet alanlarındaki işletmelere sağlanacak ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin başvurular alınmaya başlandı.

Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak.
Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan, 2020’de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmeler yararlanabilecek. Destek, ciroda azalan tutarın yüzde 3’ü kadar olacak. Ödenen destekler 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Aylık bin lira gelir kaybı desteğinden yararlananların aldıkları yardım, ciro kaybı desteğinden düşülecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteği başvurularının bugünten itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Başvuru ve değerlendirme

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.

Destek programı kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde başvuruda bulunanlara ait kişisel veri olarak kabul edilecek ve ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamayacak.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading