image

BORÇ YAPILANDIRMASI RESMİ GAZETE’DE

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Bu kuruluşlara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 31 Mayıs 2023’e kadar ve azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

– Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

– Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

– Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek.

– 31 Aralık 2022’den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.

– 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

– Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

– İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

– Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

– Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

– Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

– Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

Borç yapılandırması başvuruları için son gün 31 Mayıs 2023, ilk taksit ödeme için son gün 30 Haziran 2023 olacak.

25 madde ve 45 sayfadan oluşan kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ⬇️

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf

Abdullah Kalın/Ekonomist

@abdullahkalin_

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading