image

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugün ki Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

Bu yapılandırmanın şimdiye kadarki yapılandırmalardan farkı ise, Milletvekilimiz Sayın M. Baki Ersoy’un TBMM’de talep ettiği sicil affının yapılandırmaya dahil edilmesi oldu. *Buna göre “MADDE 13 – 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.
“ GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz “denilerek gerçek ve tüzel kişilerin geciken kredi, kredi kartı, çek ve senetlerle ilgili borçlarının tamamının 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi veya yapılandırılması halinde Türk Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından silinecektir.

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntıdan dolayı ödemelerini aksatan esnafımız ve sanayicimiz için hayırlı olsun.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading