image

30.04.2021 TARİHLİ RESMÎ GAZETEDE YAYINLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI

Fesih yasağı (işten çıkarma yasağı olarak bilinen) ve işverenin iş akdini feshetmesini yasaklayan, 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki süreler 30 Haziran 2021’e uzatıldı.

COVID-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle 1.000 TL’lik gelir kaybı desteği ile Büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilmesini öngören desteğin süresi 1 ay uzatıldı.

Mayıs ayı memur maaşları ayın 10’unda hesaplara yatırılacak. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesi 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkarılırken ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 lira olarak yeniden ödenmeye başlayacak.

19 Mart 20211 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedilen İstanbul Sözleşmesinin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs’a kadar durdurulacak.

Kaynak: Resmî Gazete                                   Abdullah KALIN/Ekonomist

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading