image

Yargıtay’dan flaş işe iade kararı

İş Kanunu’nun iş güvencesini düzenleyen hükümlerine göre, 30’dan fazla kişinin çalıştırıldığı iş yerlerinde işten çıkartılan işçiler işe iade davası açabiliyor. İşe iade davası açmadan önce, iş akdinin feshedildiğine dair tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvuruda bulunulması gerekir. Arabulucuda sonuç alınamazsa işe iade davası açılır.
İşe iade davasını kazanan işçilere, işten atıldıktan sonra boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücret ödenir. İşe iade kararı verilen işçinin, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı başvurması gerekiyor.
İşveren mahkeme kararına rağmen bir ay içinde işe başlatmazsa 4 aydan 8 aya varan ücret tutarında işe başlatmama tazminatı öder. Ödenecek tazminatın miktarına hakim karar verir. İşveren işe başlatmazsa, işçiye, mahkemenin hükmettiği tazminatı öder. İşçinin ayrıca ihbar ve kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir.
İşveren mahkeme kararı üzerine işçiyi tekrar işe alıp normal çalışmaya devam ederse işe başlatmama tazminatı veya ihbar+kıdem tazminatı ödenmez.
Kimi işveren de işe iade davasını kazanan işçiye işe başlama daveti gönderdiği halde işi yokuşa sürebiliyor. İşçiyi, daha önce yaptığı işten bambaşka işlerde veya birimde çalıştırmak isteyebiliyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading