image

Yargıtay, amirinin saldırısına uğrayan işçinin iş yerini terk etmesini haklı buldu

Bir işyerinin işletme müdürü, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle işvereni Çalışma Bakanlığı’na şikayet eden bir işçi ile tartışarak boğazından sıkıp iteledi. Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle önlendi. İşçi karakola giderek işletme müdürü hakkında şikayette bulundu ve işe dönmedi. İşveren, işçiyi iş akdini feshetmiş sayarak ihbar ve kıdem tazminatı vermedi.

İşçi, iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedildiğini belirterek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ödenmesi istemiyle dava açtı. Yerel mahkeme işçiye kıdem tazminatı ödenmesini kararlaştırdı ancak ihbar tazminatına hükmetmedi.

İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatının, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken tazminat olduğuna dikkat çekti. Kararda, iş sözleşmesinin, İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle feshini düzenleyen 24. maddesi ve işverene haklı nedenle fesih yetkisi veren 25. maddesinde yazılı nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi. 

6 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT

İş Kanunu’nun 26. maddesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 işgünü; her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra kullanılamayacağını öngörüyor. Yargıtay kararında, haklı tarafın, bu hak düşürücü süre içinde değil de daha sonra iş akdini feshetmesi durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.

İhbar tazminatının iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu, bu nedenle iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

ASKERE GİDEN İŞÇİDEN İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEZ

Yargıtay, işçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmadığını vurguladı. Bu gerekçelerle işten ayrılan işverenin de ihbar tazminatı talep edemeyeceğini belirtti.

İhbar tazminatının hesabında çıplak ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınır. Ücret dışında kalan parasal hakların bir yılda yapılan ödemeler toplamının 365’e bölünmesi suretiyle bir günlük ücrete eklenmesi gereken tutar belirlenir.

Yargıtay kararında, davacı işçinin, saldırı sonrası işletme müdürünü şikayet için işyerini terk ettiği, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinin kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi gerektiği kaydedildi.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading