resim

YAPILANDIRMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE…

17 Kasım 2020 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 31307

KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI.

Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla birçok başlıktaki alacak hakkında yapılandırma hükümleri uygulanacak. Kanun kapsamında yer alan alacakların belli şartlar sağlaması durumunda tahsilinin yapılmayacağı öngörüldü.

Yapılandırma isteyen borçluların yapılandırma hakkından yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçların yapılandırılmasıyla ilk taksitin 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi hükme bağlanırken sosyal güvenlik borçlarında ilk taksitin 28 Şubat 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri mecburi kılındı.

Kanuna göre tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083), on iki eşit taksit için (1,105), on sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading