resim

ÜCRETSİZ İZİN KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLİR Mİ?

İş Kanunu’na göre ücretsiz izin normalde sadece işçinin talebi ile olur. Bu nedenle, kanunun konuyla ilgili 55. maddesinde, yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler arasında kısa çalışma süreleri sayılıyor ama ücretsiz izin günleri sayılmıyor. Ancak, maddenin (j) bendinde, “İşveren tarafından verilen diğer izinlerin” de dikkate alınacağı belirtiliyor. Pandemi ücretsiz izinleri işçinin iradesi dışında ve doğrudan işverenin tasarrufuyla kullandırılan izinlerdir. Bu dönemde kullandırılan ücretsiz izinlerin (j) bendi kapsamında değerlendirilip yıllık izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte bu konudaki nihai kararı, ileride dava konusu olduğunda yargı verecek.

Devletin ücretsiz izindeki çalışanlara verdiği nakdi ücret desteğini aldığınız dönemde herhangi bir işte çalışamazsınız. Ücretsiz izin döneminde nakdi ücret desteği almayıp başka bir işte çalışabilmeniz için ise işvereninizin izin vermesi gerekir. Yargıtay, işveren izin vermeden işçinin başka bir işte çalışmasını “doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış” olarak değerlendiriyor. Şunu da kabul etmek gerekir, 1168 TL nakdi ücret desteği ile yaşaması mümkün olmayan çalışanlar, işvereninden gizli olarak başka işlerde kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor. Aslında ileride bu konu yeniden dava konusu olduğunda, içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar dolayısıyla Yargıtay’ın bu döneme özgü olarak işverenden izin almadan ücretsiz izin sırasında başka işte çalışan işçiler lehine karar vermesi de mümkün olabilir.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading