resim

Ücretlerin Vergilendirmesi Hakkında GİB’in Tebliği Resmi Gazete ’de Yayımlandı.

Tebliğe göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen; prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemelerle birlikte kümülatif matrah esas alınacak.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemeler için de istisna uygulanacak.
Tebliğde ücretin seviyesine göre vergilendirmenin nasıl yapılacağı da örneklerle açıklanıyor.
Kaynak: Resmi Gazete
Abdullah KALIN/Ekonomist

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading