image

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar 1 Ocak 2022’de uygulanmak üzere yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 10 bin 280 ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde değeri 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,  büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde değeri 10 bin 280 ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri bulunan görevli olacak.

Kaynak: Resmi Gazete

Abdullah KALIN/Ekonomist

@abdullahkalin_

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading