image

TÜİK çocuk iş gücü anketi sonuçları açıklandı

Türkiye’de 2019 yılının 4. çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, “Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları 2019” çalışmasını yayımladı. Özel konulu araştırma, geçen yılın 4. çeyreğinde “Hanehalkı İşgücü Araştırması” ile 5-17 yaş grubundaki çocukları kapsadı.

Buna göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 457 bin olarak tahmin edildi. Bu yaş grubundaki çocuklar, kurumsal olmayan nüfusun yüzde 20,3’ünü oluşturdu. Yaş grupları itibarıyla 5-11 yaş grubundaki çocuk sayısı 9 milyon 12 bin, 12-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 3 milyon 796 bin, 15-17 yaş grubundaki çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin kişi olarak öngörüldü.

Bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin olurken, çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. 5-17 yaş grubunda çalışan çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 oldu.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 65.7’Sİ EĞİTİME DEVAM ETTİ

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler, yüzde 15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4’ünü de 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukları oluşturdu.

Söz konusu çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime devam ederken, bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading