image

Tapu ve kadastro yatırımları için 136 milyon lira kaynak ayrıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu yılki yatırımları için 135 milyon 965 bin lira bütçe ayrıldı. Bazı illerdeki hizmet binaları da bütçeyle yenilenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nünün yatırımlarında en yüksek payı,Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) aldı.

Proje için ayrılan bütçenin 36 milyon 311 bin lirası dış krediyle sağlanacak.

Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini sağlayan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) için ise 23 milyon lira ödenek ayrıldı. Söz konusu projenin bütçesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanıyor.

Hizmet binaları yenilenecek

Çorum, Eskişehir ve Zonguldak’ta ihtiyacı karşılamayan mevcut hizmet binalarının yenilenerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla 17 milyon 89 bin lira kaynak tahsis edildi.

Karabük ve Malatya’da inşa edilecek yeni hizmet binaları için ise 13 milyon 396 bin lira harcanacak. Bingöl, Kayseri ve Tokat için Hizmet Binaları Kesin Hesap Farkı Ödemeleri’ne 450 bin lira bütçe ayrıldı.

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini sürdürdükleri hizmet binalarının büyük bakım ve onarım işleri Muhtelif İşler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Proje için 7 milyon 273 bin lira kaynak ayrılırken, projeyle yenileme, inşa ve fark ödemeleri için belirlenen bütçelerin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Kadastro Yapımı Projesinin yatırım tutarı ise 13 milyon 246 bin lira oldu. Proje için ayrılan bütçenin tamamı iç kaynaklardan aktarılacak.

Ortofoto Harita ve Jeodezik Ağ projelerine yatırım

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ortofoto Harita Projesine tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 4 milyon 100 bin lira bütçe ayırdı.

Bu proje ile harita, tapu ve kadastro verilerinin niteliğini iyileştirerek, mekansal bilgi altyapısının temelini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan sayısal fotogrametrik harita, sayısal ortofoto harita, ortofoto/true ortofoto haritalar ve 3 Boyutlu (3B) Şehir Modelleri üretimi gerçekleştiriliyor.

Bütçesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak Jeodezik Ağ Projesi’ne, 1 milyon 100 bin lira kaynak ayrılırken, proje kapsamında, Jeodezik Ağ noktalarının tesis, kontrolü, ölçüleri, hesaplamaları ile TUSAGA-Aktif istasyonlarının işletilmesi ve yaşatılması hedefleniyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading