image

SSK ve BAĞ-KUR’luların dul ve yetim aylıklarında alt sınır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),2021 yılının ilk yarısında uygulanmak üzere SSK ve BAĞ-KUR’dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek alt sınır aylıklarını belirledi. Emekli belediye başkanlarına ödenen makam, temsil ve görev tazminatları da artırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),SSK ve BAĞ-KUR’lu kapsamında iken ölen sigortalıların hak sahibi dul ve yetimlere ödenen aylıkların alt sınırını her yıl ocak ve temmuz aylarında artırıyor. Anne babasından veya eşinden dolayı bağlanan aylık ve gelirler, sigortalının çalıştığı veya yaşamını yitirdiği tarihe göre değişiyor. 2000 yılından sonra çalışmaya başlayıp 2008 yılından sonra ölenlerin hak sahiplerine bağlanan en düşük ölüm aylığı ile 2000 öncesi çalışmaya başlayanların hak sahiplerine bağlanan aylık arasında önemli fark bulunuyor. SGK’nın belirlediği en düşük dul ve yetim aylıkları bu yılın ocak -haziran döneminde uygulanacak.

Ekim 2008’den önce bağlanan gelir / aylıklar ile bu tarihten önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Ekim 2008’den sonra ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak asgari aylık tutarları şöyle:

Aylığın oranı 2021 Ocak aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.326,70
Yüzde 80 1.944,11
Yüzde 60 1.423,64
Yüzde 30 711,85
Yüzde 45 1.067,74
Ekim 2008’den sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile bu tarihten sonra malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, sigortalının normal aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacak:

Aylığın oranı 2021 Ocak aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 2.326,70
Yüzde 80 1.941,24
Yüzde 60 1.422,66
Yüzde 30 711,38
Yüzde 45 1.067,03
Sadece 2000’den sonra hizmetleri bulunup Ekim 2008’den sonra ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak en düşük aylıklar şöyle:

Aylığın oranı 2021 Ocak aylığı (TL)
Sigortalı alt sınır aylığı 1.434,53
Yüzde 80 1.147,61
Yüzde 60 860,66
Yüzde 30 430,37
Yüzde 45 645,57
Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak en düşük ölüm geliri, hak sahipliği oranına göre şöyle:

Aylığın oranı 01/01/2021 geliri 2021 / Ocak ödeme dönemi
Sigortalı alt sınır aylığı 1.252,13 1.356,93
Yüzde 80 1.001,70 1.085,54
Yüzde 60 751,28 814,16
Yüzde 30 375,64 407,08
Yüzde 45 563,46 610,02
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2021 / Ocak – Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda bağlanacak gelir 3.040,88 TL’den az olamayacak.

EMEKLİLERE YAPILAN EK ÖDEME ORANI LİMİTLERİ

Kaldırılan vergi iadesinin yerine emekli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara 2008 yılından beri “ek ödeme” yapılıyor. Ocak – haziran döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, aylık veya geliri 1.554,72 TL’den az olanlara yüzde 5, 1.554.72 TL’den fazla olanlara ise yüzde 4 oranından hesaplanacak. Örneğin, ek ödeme hariç dul aylığı 1560 TL olan kişiye 62.40 TL ek ödeme yapılacak. Ek ödeme hariç dul aylığı 1550 TL olan kişiye ise 77.50 TL ek ödeme verilecek.

ENGELLİ ÇOCUKLARIN ASGARİ ÖLÜM AYLIĞI VE GELİRLERİ

Yetim aylığından başka geliri olmayan engellilerin en düşük aylığı, yüzde 70 ve üzeri engellilerde 870,87 TL’den az olamayacak.

Engellilik oranı yüzde 40 – 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup özürlülük derecesi yüzde 40 ve üzeri olanların aylıkları ise 580.85 TL’nin altında olamayacak.

SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARININ TAZMİNATLARI

2008 yılından önce seçimle göreve gelen ve en az iki yıl belediye başkanlığı yapmış olanlara, kanundaki diğer koşulları yerine getirmeleri şartıyla makam, temsil ve görev tazminatı ödeniyor.

Bu yılın ilk yarısında büyükşehir belediye başkanlarına 1.160,50 TL makam tazminatı, 2.818,36 TL de temsil tazminatı olmak üzere toplam 3.978,86 lira tazminat ödenecek.

İl belediye başkanlarına 994.72 TL makam tazminatı ve 2.486,79 TL görev tazminatı olmak üzere 3.481,51 TL,

İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 497,36 TL makam tazminatı, 1.492,07 TL görev tazminatı olmak üzere 1.989,43 TL,

Belde belediye başkanlarına ise 248.68 TL makam tazminatı, 1.234,40 TL de görev tazminatı olmak üzere 1.492,08 TL ödenecek.

DARBE GİRİŞİMİNDE ENGELLİ OLANLARIN BAKIM ÜCRETİ

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü teröristlere karşı direnirken yaralandığı için vazife malullüğü aylığı bağlananlardan başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2021 yılında aylık 5.115,18 TL bakım ücreti ödenecek.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading