image

SPK’dan ‘para cezası’ uyarısı

SPK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur. Raporlama Tebliği’nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında SPK’nın 103 ve 105’inci maddeleri uyarınca idari para cezası verilebileceği hususunun hatırlatılması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda, tezgahüstü türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ve riskin merkezi izlenmesi ilkesi kapsamında raporlama yükümlülüklerine ilgili tüm taraflarca uyulmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 87’nci maddesi uyarınca hazırlanan ‘Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ (Raporlama Tebliği) 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Raporlama Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, türev işlemlerine taraf olan ve/veya aracılık eden yatırım kuruluşları ve tüzel kişiler gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği’nin ekinde yer alan alanları doldurmak suretiyle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na iletmektedirler.

Raporlama Tebliği’nin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrasına göre; yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurtdışı organize ya da tezgah üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğü Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere aittir. Bu fıkra kapsamında sayılan tüzel kişiler arasında, diğer kurumların yanı sıra; kanun kapsamındaki halka açık anonim şirketler ve 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen şirketler yer almaktadır.”

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading