image

Soma’daki kömür rezervi için ihale açıldı

Manisa Soma’da 87194 sicil numaralı maden ruhsatını ve S:944 ve S:549 numaralı maden ruhsatlarını kapsayan alanlardaki kömür rezervinin işlettirilmesi için ihale açıldı.

Resmi Gazete‘nin 11 Nisan tarihli sayısında yer alan ilana göre, ihale, kömür rezervinin ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesini de içerecek şekilde rödövans yöntemi ile işlettirilmesini kapsıyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ilanına göre, geçici teminat bedeli 5 milyon TL olarak belirlenen ihale, 21 Nisan’da yapılacak.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading