resim

Resmî Gazete de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile istihdam teşviklerinde süre uzatıldı.

COVID-19 desteklerinde ikinci adım geldi… Dün yayınlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneğine yeni başvuru imkânı sağlanırken, bugün de normalleşme desteğinin süresi 30 Haziran 2021’ye, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam teşviki 2022 sonuna kadın-genç istihdam teşvikinde de süre 2022 sonuna uzatıldı.

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading