image

Rekabetin Korunması Kanunu’nda değişiklik TBMM’de kabul edildi

Rekabetin Korunması Kanunu’nda değişiklik öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’na ilişkin Twitter’dan yapılan paylaşımda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilip kanunlaştığı belirtildi.

Kanunun gelen gerekçesinde yapılacak değişikliklerle, “Hem rekabet hukukunda çağdaş düzeyin yakalanması, hem de Rekabet Kurumu’nun piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabileceği gerekli yapıya ve vasıtalara kavuşturularak daha aktif ve dinamik hale getirilmesi mümkün olacaktır” denildi.

Genel gerekçe şöyle devam etti: “Böylelikle üretimde ve kaynak dağılımında etkinlik sağlamak ve toplumsal refahı artırmak için mal ve hizmet piyasalarında rekabeti korumak ve geliştirmek amaçlarına hizmet edecek daha etkili bir rekabet hukuku sisteminin ülkemizde yerleşmesi sağlanacaktır.”

Gerekçeye göre kanun birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle, Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testine geçilerek, birleşme ve devralma işlemlerinin ortaya çıkaracağı tek taraflı etkilerin ve işbirliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amaçlanıyor. Öte yandan rekabet ihlallerine yönelik soruşturmaların neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması ile ihlalin ve sürecin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amacıyla, Avrupa Birliği ile birçok ülke uygulamasında yer alan uzlaşma müessesesi de getiriliyor. Kanunda yapılan değişikle bir kurum ile ilgili incelemede bulunurken “Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir” ifadesi dün “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” şeklinde değiştirildi.

MUHALEFET ŞERHİ

Madde gerekçelerinde ilgili değişikliğe ilişkin olarak, “Özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştirilmektedir. Bu bağlamda, yerinde incelemelerde; defterlerin, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan verilerin ve belgelerin incelenebilmesi, bunların kopyalarının ve çıktılarının alınabilmesi yetkisi daha da açıklığa kavuşturulmaktadır” denildi. Kanunun ilgili maddesine ilişkin muhalefet şerhinde “Rekabet Kurumu’na böylesine kapsamlı bir yetki verilirken hem kişisel veriler hem de ticareti sırlar için ilave güvencelerin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhalefet şerhinde ayrıca ilgili kurum çalışanlarına orantılı yaptırım önerisi ile bilinçli veri sızdırmalarına gibi durumlara karşı cezai sorumluluk getirilmesi istendi. İlgili düzenleme ile ayrıca hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları ve yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak taahhüt sunulabilmeleri imkanları da getiriliyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading