image

Rekabet Kurumu’ndan Duru Bulgur’a soruşturma

Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurumu, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Kurum’ndan yapılan açıklamada, “Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 08.03.2018 tarihinde 18-07/112-59 sayı ile soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17.09.2020 tarih ve E: 2020/315, K: 2020/1569 sayılı kararı ile iptal edildi. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 20-54/754-M sayı ile karar verdi.” denildi

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading