image

Rekabet Kurulu Türk Eczacıları Birliği’ne ceza verdi

Rekabet Kurulu Türk Eczacıları Birliği’ne 192.718 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği’nin sağlayıcı firmalara yönelik karar ve kolektif boykot niteliğindeki uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 192.718 TL idari para cezası verdi.

Kurul açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türk Eczacıları Birliği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. maddesi uyarınca açıklanması 24.07.2019 tarihli ve 19-26/390-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü
savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

-Türk Eczacıları Birliğinin sağlayıcı firmalara yönelik karar ve kolektif boykot niteliğindeki uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi ihlal ettiğine oybirliği ile,

-Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden Türk Eczacıları Birliğine 192.718,47 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.”

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading