image

Prim ertelemesi nasıl uygulanacak?

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK),Hazine Maliye Bakanlığı’nın koronavirüsten etkilenen mükelleflere ait vergiler için aldığı mücbir sebep kararına paralel olarak sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesini kararlaştırdı. Karar uyarınca, prim ertelemesinden yararlanacak olan mükellefler ve sektörler şöyle:

– Alışveriş merkezleri dahil perakende,

– Sağlık hizmetleri,

– Mobilya imalatı,

– Demir çelik ve metal sanayii,

– Madencilik ve taş ocakçılığı,

– Bina inşaat hizmetleri,

– Endüstriyel mutfak imalatı,

– Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

– Araç kiralama,

– Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

– Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

– Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

– Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

– Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

– Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

– Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

– Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

HANGİ AYLARIN PRİMİ ERTELENDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait iş yerlerinde 4/a’lı sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 4/b kapsamındaki sigortalılar mart ayına ait olup nisan ayının sonuna kadar yatırmaları gereken sigorta primlerini 2 Kasım 2020 tarihinde, nisan ayına ait primleri 30 Kasım 2020 tarihinde, mayıs ayına ait primleri 31 Aralık 2020 tarihinde ödeyebilecekler.

Bu mükelleflerden, gecikme cezası ya da gecikme zammı alınmayacak. Şubat ayına ait olan ve mart ayının sonuna kadar ödenmesi gereken primleri ise ertelenmeyecek.

Buna karşılık, 65 yaşını dolduranlar ile kronik hastalığı bulunanlar şubat ayına ait olup mart ayında ödemeleri gereken primler için de erteleme hakkından yararlanacaklar

PRİMİNİ 6 AY SONRA ÖDEMEYENLERDEN TEŞVİKLER GERİ ALINACAK

Çeşitli kanunlarda sağlanan birçok teşvikten yararlanabilmek için prim borcunun bulunmaması veya yapılandırılarak taksitlendirilmiş olması gerekiyor. Mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin borçları dışında borcu olmayan veya taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olanlar, prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlanmaya devam edecekler. Ancak, ertelenen primlerin bu sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARIN PRİMLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİNCE ERTELENECEK

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b’li sigortalıların primleri de ertelendi ancak erteleme süresinin ucu açık bırakıldı. Söz konusu mükelleflerin mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar ödenecek.

Halen 65 yaşını doldurmuş olanlar ile sokağa çıkma yasağı süresinde 65 yaşını dolduranlardan, prim ertelemesi konusunda herhangi bir belge istenmeyecek. Bunların talepte bulunması da gerekmeyecek.

KRONİK HASTALARIN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR

İçişleri Bakanlığı genelgesinde sayılan bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hatalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar ise hastanelerden verilmiş olan raporlar ile başvuru yapmaları halinde prim ertelemesinden yararlanacaklar.

İŞYERİ LİSTELERİ SGK İŞVEREN SİSTEMİNDE

Prim ertelemesi kapsamındaki işyeri listeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresindeki işveren sistemi üzerinden yayımlanacak. İşverenler listede yer alıp almadıklarını bu adresten kontrol edebilecekler.

Mücbir sebep kapsamındaki NACE REV 2 kodunda yer alan sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen listede yer almayan işverenler, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvuracaklar. NACE kodu yanlış girilmiş olanlar ise düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra birimlerine başvurabilecekler. Başvuru sonuçlarına göre listelerde güncelleme yapılacak.

EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, primlerin ertelenmesi hakkından yararlanamayacaklar. Ancak, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaşını doldurmuş kişiler ile kronik hastalığı bulunanlar, mücbir sebep hali sona erinceye kadar ev hizmetlerinde çalıştırdıkları kişiler için prim ödemeyecekler.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading