image

Pandemi Ücretsiz İzni SGK Hizmet Borçlanması

Pandemi sürecinde çalışma hayatında işçi ve işverenlerin hak kayıplarını minimize etmek için birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Çalışanlar için kısa çalışma ödeneği ve pandemi ücret desteği konularında düzenlemeler yapılmış ve maddi kayıpların minimize edilmesi amaçlanmıştır. Ücretsiz izin döneminde ise sigortalıların SGK’ya bildirilen prim ödeme gün sayıları kadar emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kolları primi yatmamaktadır. Emeklilik için sigorta prim gün sayısında ihtiyaç duyan sigortalılar pademi ücretsiz izni SGK hizmet borçlanması yaparak prim gün sayılarını doldurabilecekler mi?

Mevcut pandemi sürecinde, yasa koyucunun hızlı aksiyon alarak kısa çalışma ödeneği alımında yapmış olduğu iyileştirmeler (kısa çalışma ödeneği alımında 120 gün kuralının 60 güne, 600 gün kuralının 450 güne indirilmesi) ve kısa çalışma ödeneği hakkı olmayan sigortalıların ise pandemi ücret desteği alarak mevcut iş akitlerinin korunması amaçlanmış ve SGK’ya bildirimlerin ücretsiz izin şeklinde yapılmasının önü açılmıştır.

Gerek kısa çalışma ödeneği gerekse pandemi ücret desteği alan sigortalılar işverenlerin belirleyeceği haftalık çalışma süresi dışında çalışmadıkları günler için alacakları ödenek ve destek süreleri boyunca haklarında uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmamaktadır. Bu durumda sigortalıların ay içerisinde prim ödeme gün sayıları 30 günden eksik görünmektedir. Peki sigortalılar bu günlerini borçlanabilecek mi?

5510 sayılı Yasa gereği ise vatandaşların hizmet borçlanması yapabileceği süreler mevcut pandemi sürecinden önceki normal çalışma hayatında bulunulan sürelerle sınırlı kalmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet borçlanması olarak yapılabilecek borçlanmalar arasında pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği veya pandemi ücretsiz izin alınan dönemde bildirilen ücretsiz izin gün süreleri yer almamaktadır. Dolayısıyla pandemi ücretsiz izin sürelerinin borçlanmasına şimdilik imkan tanınmamaktadır. Mevcut durumda sigortalıların hak kayıplarını önlemek adına,

  • Kısa çalışma ödeneği alırken bildirilen sürelerin
  • Pandemi ücret desteği alırken ücretsiz izinde bildirilen sürelerin,

Genel sağlık sigortası primleri haricinde hizmet borçlanması yolu ile uzun vadeli sigorta kolları primi (yaşlılık–malullük ve ölüm) ödeme hakkının sigortalıların yararlanmalarına açılması hak kayıplarının önüne geçecektir.

Sigortalıların Hizmet Borçlanması Yapabileceği Süreler

Sigortalıların başlıca borçlanma yapabileceği süreler;

-Yurt dışı borçlanması,

-Doğum borçlanması,

-Askerlik borçlanması,

Ve sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, serbest kaldıklarında tutuklulukta geçen süreler ve Kanunda belirtilen diğer sürelerin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta kolları prim günü elde edilebilmektedir.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading