image

Ölçü aletleriyle ilgili düzenleme Resmi Gazete’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ölçü aletlerinin muayeneleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025’te sona erdirilebilecek.
Bakanlık tarafından hazırlanan egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, takograf cihazları, taksimetre ve tartı aletleri muayene yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu aletlerin muayeneleri için Bakanlıktan servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere belge alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025’te sona erdirilebilecek.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading