image

Müteahhitlere vergi artışı

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan müteahhitlerden alınan vergi artırıldı. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait hakedişlerden yapılan vergi kesintisi yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkartıldı. Karar, mart ayından itibaren yapılan hakkediş ödemelerinde uygulanmaya başlayacak

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan müteahhitlerden alınan vergi artırıldı. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait hakedişlerden yapılan vergi kesintisi yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkartıldı.

Ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından gelir artırıcı ve ekonomik istikrara yönelik yeni kararlar uygulamaya konulmaya devam ediyor. Geçen hafta özel iletişim vergisi oranlarının yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkartılmasının ardından müteahhitlere yapılan hakkedişlerdeki vergi kesintisi de artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden yapılan yüzde 3 gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yüzde 5’e çıkartıldı. Türkiye’de dar mükellef kurum olarak faaliyet gösteren uluslar arası şirketlerin yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle ilgili ödenen hakkedişlerden yapılan vergi kesintisi de aynı şekilde yüzde 3’ten 5’e yükseltildi. Bu karar, mart ayından itibaren yapılan hakkediş ödemelerinde uygulanmaya başlayacak.

AŞIRI KREDİ KULLANIMINA SINIRLAMA

Kullandığı yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10’u gelir ve kurumlar vergisinde kazanç tespitinde indirim konusu yapılamayacak. Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin söz konusu düzenleme konusunda 2013 yılında kanun değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk defa uygulamaya konulan bu düzenleme, 2021 yılı kazançlarına uygulanacak.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading