image

KVKK veri sorumluları sicil kayıt süresini uzattı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan KVKK kararına göre, TOBB ile sektör temsilcilerinin taleplerinin değerlendirilmesi sonucu; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30 Eylül’e uzatıldı.

Karar kapsamında, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğü ise 31 Mart 2021 tarihine yerine getirilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading