image

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanma Durumunda İade İşlemleri

Bilindiği üzere Covid-19 kapsamında birçok ekonomik destek paketi yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren desteklerin en başında kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği yer aldı. Öyle ki kısa çalışma ödeneğine 3 milyondan fazla başvuru yapıldı. Başvuru sayısı bu kadar çok olması, birçok hataya da davetiye çıkarıyor. Peki kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanma durumunda iade işlemleri olabilir mi, olursa süreç nasıl işleyecek?

İşçinin kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret gibi desteklerden yararlanabilmesi için kimi şartları taşıyor olması gerekiyor. İşverenler, işçilerinin destekten yararlanması için İŞKUR’a başvuruda bulunuyor. İŞKUR tarafından onaylanan başvuru sonrasında ise, işçi destekten faydalanabiliyor. Özellikle kısa çalışma ödeneği için, işçinin çalıştığı süre büyük önem taşıyor. Destek sürecinde işçinin çalıştığı sürede bir değişiklik olması halinde işverenin bu durumu, İŞKUR’a bildirmesi gerekiyor. Aksi halde, onaylanan başvuru için fazla ödeme doğmuş oluyor.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yersiz Yararlanma Durumunda Yapılması Gerekenler

İşveren tarafından İŞKUR’a iletilen çalışma saatlerinin değişmesi ya da kısa çalışmaya başvurulan personelin rapor alması durumunda, işveren yaptığı başvuruyu güncellemekle yükümlü. Güncelleme yapılmaması ya da kısa çalışma ödeneği ödendikten sonra güncelleme işleminin onaylanması durumunda, işçiye fazla ücret ödenmiş ve yersiz yararlanma gerçekleşmiş oluyor.

İşverenin, dilekçe ile fazla ödemenin yapıldığı aya ait bir oran Excel tablosu hazırlayıp, iş yerinin bağlı bulunduğu İŞKUR kısa çalışma ödeneği yetkilisi ile paylaşması gerekiyor. Yetkili, bu oran Excel’ini sisteme yükleyerek, fazla ödeme yapılan satırları iş yerine iletiyor. Yetkili tarafından gönderilen raporda yer alan fazla miktar yine İŞKUR’un paylaştığı PTT hesap numarasına iade ediliyor.

Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanma Durumunda Yapılması Gerekenler

Ücretsiz izne çıkartılan personellerin nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için, işverenlerin takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirim yapması gerekiyor. Ancak hatalı bildirilen gün sayıları, daha sonra başvuru ekranlarından düzeltilebiliyor. Ödeme gerçekleştikten sonra yapılan hatalı bildirimin iadesi için öncelikle ilgili ay üzerinde, gün sayısını güncellemek gerekiyor. Güncelleme işlemi ile birlikte SGK’ya durumu açıklayan bir dilekçe ile iade işleminin yapılacağının bilgisinin verilmesi gerekecek. İşveren, SGK’nın başvuruya istinaden paylaşacağı banka hesap bilgisine, fazla yatırılan tutarı iade etmekle yükümlü.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading