image

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Salgın döneminde, istihdamın sürekliliğini sağlamak, işçilerin gelirlerini koruma altına almak ve işverenlere destek olmak amacıyla bir dizi düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeler kapsamında, kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaştırılmış, iş akdi fesihlerine işveren açısından sınırlamalar getirilmiş, bu süreçte de ücretsiz izin uygulanmasına imkân verilmişti. Bu uygulamalarla, kısa çalışma yapan işçilere KÇÖ, ücretsiz izin uygulanan işçiler için ise nakdi ücret desteği sağlanmıştı. Pandeminin etkilerinin hala devam ettiği çalışma gruplarına destek sağlayabilmek için, 3 aydır uygulanan kısa çalışma, nakdi ücret desteği ve fesih yasağı süreleri cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay daha uzatıldı.

Uzatılma, cumhurbaşkanı tarafından duyurulmasının ardından, 30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanı Kararı” ile yürürlük kazanmış oldu.

Pandemi Nedeniyle Yapılan Kısa Çalışma İçin Son Tarih Nedir?

İlk uygulamada, kısa çalışma başvurusu için son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti. Firmalar çalışanlarını 3 aylık süreyle ödenekten yararlandırabilmek için İŞKUR’a başvuruda bulunup kısa çalışma uygulamaya başlamışlardı. Fakat, salgın sebebiyle yapılan kısa çalışma uygulamasının sonuna gelinmişti. Uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili tartışmalar yeni kararla son buldu. Covid-19 nedeniyle oluşan zorlayıcı nedeni devam eden firmalar, yayımlanan bu cumhurbaşkanı kararı ile birlikte isterlerse kısa çalışmaya 1 ay daha devam edebilecek.

Daha önce 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerlerinde, kısa çalışmadan yararlandırılmış aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla 1 ay daha kısa çalışma uygulanabilecek.

Örneğin, 30 Haziranda kısa çalışması sona eren iş yeri, 31 Temmuz’a kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.

Ücretsiz İzin Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Ne Zaman Sona Erecek?

17 Nisan tarihinden sonra ücretsiz izne gönderilen işçiler, 15 Mart tarihinden sonra işten çıkan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamamış işçiler ile kısa çalışma ödeneği şartlarını taşımayan işçiler için uygulanan ücretsiz izin nakdi ücret desteği uygulaması da, fesih yasağı ile birlikte 1 ay daha uzatılmış oldu.

İşverenler, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar, iş akdini ( İş Kanun25/II ahlak ve iyi niyete uymayan haller hariç olmak üzere) feshedemeyecek. Bu süre için, işverenin işçiyi ücretsiz izne göndermesinde, geçtiğimiz 3 ayda uygulandığı gibi işçinin onayı aranmayacak. Bu süre kapsamında işçi, günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği almaya devam edecek. Aynı zamanda, işçi kısa çalışma veya ücretsiz izin uygulamasını sebep göstererek iş akdini haklı nedenle sonlandıramayacak.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading