image

İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı

İşten çıkarmayı üç ay yasaklayan düzenleme Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’a göre, işveren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.

Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. Yasa ile ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık 1.177 TL nakdi ücret desteği sağlanıyor.  

SPK KISITLAMALARINDAN MUAFİYET

İlgili düzenleme geçen hafta 62 madde olarak iş dünyasının görüşüne açılmış ancak TBMM’ye 15 madde olarak bu hafta gelmişti. Tepki çeken sosyal medya düzenlemesi başta olmak üzere yasadan birçok madde çıkarılmıştı. Yasa ayrıca Türkiye Varlık Fonu’nun üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun bazı kısıtlamalarından muafiyet getiriyor. 

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading