image

İşten çıkarma yasağı bir yıla kadar uzatılabilecek

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifinde istihdama ilişkin düzenlemelere yer verildi. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilere yönelik esnek çalışma ile işsizlik fonuna yapılan prim kesintilerinin bir kat artırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kapsamlı istihdam paketi sonbahara kaldı. TBMM’ye sunulan on maddelik yasa teklifinde covid-19 pandemisine yönelik düzenlemelere yer verildi.

Kısa çalışma uygulaması daha önce kararname ile 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere bir ay uzatılmıştı. Teklifte, Cumhurbaşkanı’nın kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak uzatabilmesine olanak sağlanacak. Cumhurbaşkanı, turizm sektöründe kısa çalışma ödeneğinin süresini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatabilecek.

ÜÇ AY NORMALLEŞME DESTEĞİ

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanmış olan iş yerlerinde normal çalışmaya geçilmesi halinde prim teşviki uygulanacak. Bu haktan, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör iş yerleri yararlanacak. Teşvikten yararlanabilmek için iş yerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönme koşulu aranacak. Normal çalışmaya dönen iş yerlerinde üç ay süreyle, asgari ücrete karşılık gelen ücrete ait işçi ve işveren primleri hazinece karşılanacak. Bu da işçi başına aylık 868 lira prim teşviki anlamına geliyor. Teşvikten, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce ücretsiz izne çıkartılarak nakdi ücret desteği verilen işçileri çalıştıranlar da yararlanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği verilen süreye göre belirlenecek. Bir iş yerinde 3 ay boyunca ayda 15 gün kısa çalışma yapılmışsa, prim teşviki de üç ay boyunca ayda 15 gün üzerinden verilecek.

Normalleşme desteğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerleri ile kamuya ait alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri yararlanamayacak. Ev hizmetlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmakla birlikte, normalleşme desteği alamayacaklar.

Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacaklar.

Cumhurbaşkanı, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 30 HAZİRAN 2021’E KADAR UZATILABİLECEK

17 Nisan’da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’a kadar uzatılmıştı. Teklif uyarınca, işten çıkarma yasağı her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Mevcut kanuna göre, işveren işten çıkarma yasağı döneminde sadece İş Kanunu’nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini feshedebiliyor. Teklife göre, belirli süreli sözleşmenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde de iş akdi sona erdirilebilecek.

SOMA’DAKİ MADEN İŞÇİLERİNE KIDEM TAZMİNATI

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında işini kaybeden işçilerin ödenmeyen kıdem tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri’nce ödenecek. İşçiler, yasa çıktıktan sonra iki ay içinde TKİ’ye başvurdukları takdirde, 6 ay içinde kıdem tazminatlarını alabilecekler. Bu haktan, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işçiler yararlanabilecek.

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİNDE UZMAN ZORUNLULUĞUNA ERTELEME

50’den az işçi çalıştırılan az tehlikeli iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu başlıyordu. Teklif ile bu zorunluluk 31 Aralık 2023 tarihine ötelendi.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading