image

İşsizlik Oranı 2021 Yılı 1. Çeyreğinde %0,1 Puan Azalarak %13,5 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre İşsizlik oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak %13,5 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 1. Çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,3
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.
Atıl işgücü oranı yüzde 27,8 yükseldi
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak yüzde 27,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı 0,2 puan arttı
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41,0 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısının yüzde 29,3’ünü uzun süreli işsizler oluşturdu
Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı 1. çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 29,3’ünü uzun süreli işsizlerden oluşuyor.

İstihdamın yüzde 69,9’unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,6’sını işverenler, yüzde 16,7’sini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8,8’ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

İstihdamın yüzde 54,9’u hizmet sektöründe
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma saati 42,7 saate düştü
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 451 bin kişi artarak 26 milyon 482 bin kişi oldu.

İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 13,5; istihdam oranı yüzde 43,3
İşsizlik oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı
781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,1 oldu
Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak yüzde 17,1 oldu.

Kaynak: TUİK Abdullah KALIN/Ekonomist

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading