resim

İŞKUR KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’N DEN DUYURU

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2021/1. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje başvuruları başlamıştır.

Hayvancılık işi yapacak engellilere en fazla 50.000,00 TL,
işletme kuracak engellilere ise en fazla 65.000,00 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.
Eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 (on beş) katı oranında (44.145,00 TL) hibe desteği verilecektir.

KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ SUNACAK KİŞİLERDE ARANAN ŞARTLAR
• Engelli KİK başvurusunda bulunacak kişiler için “en az % 40 oranında engelli raporu” olmak ve İŞKUR’a kaydı olmak,
• Eski Hükümlü KİK başvurusunda bulunacak kişiler için “Eski hükümlü belgesine” sahip olmak ve İŞKUR’a kaydı olmak,
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
• Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
• İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim sertifikasına sahip olmak.
• Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
• Kendisine vasi tayin edilmemiş olmak
• https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden yapılacak sorguda icra dosyası olmamak
• Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” Belgesine (Sertifikasına) ve hayvancılık işiyle ilgili diğer mesleki Belgelere (Sertifikalara; Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” Belgesine (Sertifikasına) son başvuru tarihine kadar sahip olmak.
İlgili Mevzuatta ve eklerinde bulunan diğer şartları taşımak.

Şartları sağlayan ve başvurmak isteyen Engellilerin 18.12.2020 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze, Eski Hükümlülerin ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading