image

İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

iş başvurusu ipuçları, iş için başvuru sürecinize en iyi şekilde hazırlanmanıza ve bu süreci en iyi
şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır.
Bunların arasında iş başvuru mektuplarının ve özgeçmişin tasarlanmasına ilişkin önerilerin
yanısıra, iş başvurusu görüşmelerine hazırlık niteliğinde öneriler de bulunmaktadır. Bazı çalışma
kâğıtları ve diğer bilgi kaynakları, çalışma dünyasına girişinizi kolaylaştırma amaçlıdır.
Menüden bazı alt konuları seçebilir ya da bütün konuyu adım adım ele alabilirsiniz.
Yazılı iş başvuruları
Bir iş başvuru mektubu aşağıdaki parçalardan oluşur:
 iş başvuru mektubundan
 özgeçmişten
 belgelerden (karneler v.s.)

İş başvurusunun yazılı olarak gönderilmesi halinde bütün bu evraklardan bir iş başvuru dosyası
oluşturunuz.
İş başvurunuzla, işletmede size karşı ilgi uyanmasını sağlamalısızın. İşletmeci (personel için
yetkili kişi), tam işletmenin aradığı niteliklerde biri olduğunuzu düşünmelidir.
Yazılı iş başvurusu için bazı önemli ipuçları:
 İş başvuru yazınız kişisel olmalıdır. Önceden hazırlanmış form niteliğinde, yani yalnızca
verilerin kaydedildiği evraklardan kaçınınız. Bu gibi önceden hazırlanmış evraklar, genelde
önceden hazırlanmış red cevaplarının gelmesine yol açar.
 Bir iş ilanı üzerine yazılı iş başvurusu yapmanız durumunda, söz konusu ilana değininiz. Bu
arada ilanın neresine değindiğinizi ve konusu ilanın ne zaman, hangi medyada (Gazete,
dergi, online – iş borsası v.s.) çıktığını tam olarak belirtiniz. Birçok işletme, sürekli olarak
değişik medyalarda birden fazla iş ilanı da vermektedir.
 Kesin bir ifadeyle iş başvurusunun el yazısıyla yazılmış olması istenmiyorsa, iş başvurunuz
mutlaka bilgisayarla yazılmış olmalıdır.
 İş başvurusundan, neden bu işletmedeki bu işe girmek istediğinizin …
 … ve bu iş için neden sizin en uygun eleman olduğunuzun anlaşılması gerekmektedir.
 En önemli hususları mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde ifade etmeye çalışınız. Gelecekte
amiriniz olacak kişinin belki de iş başvurunuzu okumaya az zamanı olacaktır. Gereksiz
ifadeler kullanmaktan ve gereksiz bilgiler vermekten kaçınınız.
 Doğru bir yazılış şekline dikkat ediniz (Gramer, imla).
 Evraklarınızın, iş başvuru mektuplarınızın ve özgeçmişlerinizin daima güncel olmasına
(örneğin iş başvuru yazılarında ve özgeçmişlerde güncel tarihin olmasına) özen gösteriniz.
 Verdiğiniz bilgilerde kesinlikle abartmamalı ya da doğru olmayan şeyler söylememelisiniz.
Telefonla yapılan iş başvuruları
Eğer telefonla iş başvurusunda bulunursanız, genelde sonucu derhal öğrenirsiniz. Ancak bu
görüşmeye büyük bir titizlikle hazırlanmalısınız, çünkü sonradan herhangi birşeyi düzeltme
şansına sahip değilsiniz (örneğin bilgisayarla bir mektup yazarken olduğu gibi). Bu nedenle
önce telefonda neler konuşmak istediğinizi bir kenara not ediniz.
Görüşmek istediğiniz kişinin ismini biliyormusunuz? Eğer bilmiyorsanız, kendinizi personel için
yetkili kişiye bağlattırınız. Daima adınızı ve soyadınızı söyleyiniz (bu sık sık heyecandan
unutulmaktadır) ve anlaşılacak şekilde konuşunuz. En önemli şeyleri söyleyiniz, fakat lafı fazla
uzatmayınız. Görüştüğünüz kişiye bir iş başvuru dosyası göndermeyi teklif ediniz ve
kendisinden bizzat görüşmek için bir randevu isteyiniz.
Telefonla iş başvurusu yapmanın avantajı, başvuruda bulunan diğer kişilerle rekabet halinde
olmamanız, dezavantajı ise, personel için yetkili kişiye ulaşmanızın çok zor olacağıdır.
Herşeyden önce hedefiniz mülakat olmalıdır!
Aşağıdaki durumlarda telefonla görüşme yoluna başvurulmasının anlamı olabilir:
 İş ilanında sizden telefonla temasa geçmenizin istenmesi durumunda.
 Önce yazılı iş başvurusunda bulunmadan bizzat bir görüşme yapmaya ve iş
başvuru sürecini bu şekilde kısaltmaya çalışıyorsunuz (özgirişiminizle ya da bir
iş ilanını esas alarak)
 İş başvuru yazınız için işletme hakkında diğer bilgilerde edinmek istiyorsunuz.
 İş başvuru evraklarınızı gönderdikten sonra başvurunuzun durumu hakkında
bilgi alınız. Bu şekilde bu işe alınmayı ne kadar istediğinizi tekrar göstermiş
olursunuz.
 Yazılı olarak ya da İnternet yoluyla yapmış olduğunuz iş başvurusundan sonra
personel için yetkili kişi size telefon ederek iş hususunda sizinle mülakattan
önce, açık kalan bazı sorulara yanıt almak istediğini söylerse.
 Başvurunuzun reddedilmesi durumunda bunun nedenleri hakkında bilgi almak
için.
Telefonla iş başvurusunda bulunmak için bazı önemli ipuçları:
 Görüşmeyi yapmadan önce, örneğin telefon santralini arayarak görüşeceğiniz kişinin ismini,
ünvanını ve görevinin tam olarak ne olduğunu tespit ediniz. Bu, görüşmek istediğiniz kişiye
gerçektende ulaşabilmenizi kolaylaştıracaktır.
 Telefon görüşmesinede mülakatta olduğu gibi hazırlanınız. Yani işletme hakkında ayrıntılı
bilgi toplayınız, hassas sorulara (mülakat bölümündende bakınız) ne cevap vereceğinizi
düşününüz ve hem kısa, hem de kendinizi iyi bir şekilde ifade edecek bir öztanıtım
hazırlayınız.
 Telefon etmenizin avantajı: Telefon ederken sizin için en uygun zamanı seçebilirsiniz. Sakin
olduğunuz ve kendinizden emin olduğunuz bir zaman telefon ediniz.
 Görüşme kılavuzu olarak, telefon görüşmesinde açıklığa kavuşturmak istediğiniz bütün
hususları içeren yazılı bir kontrol listesi hazırlayınız.
 Yaptığınız telefon görüşmesi sırasında gürültüsüz ve rahatsızlık veren durumların olmadığı
bir ortamın olmasına dikkat ediniz.
 İş başvurusu evraklarınızı da hazır bulundurunuz. Belki telefon görüşmesi sırasında da
özgeçmişiniz ile ilgili sorular sorulur.
 Hedefinizi hep gözönünde tutunuz: Mülakat için bir randevu almak istiyorsunuz..
Online – İş başvurusu
Online – İş başvuruları, E-posta olarak yada işletmelerin önceden hazırlanmış iş başvuru
formları vasıtasıyla mümkündür. Bu durumda özgeçmiş dosya olarak eklenir ve gerekli
olabilecek belgelerin posta yoluyla gönderilebileceği teklif edilir.
Lütfen şunu dikkate alınız: Online – İş başvuruları giderek sevilen bir yöntem haline gelmekte
olup çok kısa zamanda hedefe ulaşmaktadırlar. Ancak çok kez de yine çok kısa zamanda
reddedilirler.
Önemli ipuçlar:
 E-Posta başvurunuzu, postayla gönderdiğiniz iş başvuruları gibi düzenleyebilirsiniz.
 Ancak karneleri/bonservisleri ve diğer belgeleri scan yaparak eklemekten kaçınınız. Bu gibi
belgelerin açılması (indirilmesi) çoğu kez uzun sürmektedir ve alıcı belki de iş başvurunuza
olan ilgisini kaybedecektir.
 Bunun yerine, gerekebilecek belgeleri postayla göndermeyi yada mülakata beraberinizde
getirmeyi teklif edebilirsiniz.
 Ancak özgeçmişinizi tabii ki eklemelisiniz.
 Toplu mesaj göndermeyiniz: İş başvurularınızı değişik firmalara gönderiyorsanız, bunları
mutlaka ayrı ayrı gönderiniz.
 E-Posta adresinizi düzenli olarak kontrol ediniz (enazından hergün): E-Posta mesajına çoğu kez çok kısa zamanda cevap gelir.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading