image

İkinci el cep telefonu ve tabletlerde garantili satış dönemi

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; kullanılmış cep telefonları ile tabletler, yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra ‘yenilenmiş ürün’ olarak satışa sunulabilecek. Yenilenmiş ürünlere en az 12 ay garanti verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenlemek üzere bakanlık tarafından hazırlanan ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeye göre; kullanılmış cep telefonları ve tabletler, Ticaret Bakanlığı’nca onaylı yenileme merkezleri tarafından yenilenebilecek. Yenileme merkezlerinin ve yenileme işlemlerinin standartlarını Bakanlık ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belirleyecek. Bakanlıktan ‘yenileme yetki belgesi’ alarak faaliyette bulunacak olan yenileme merkezleri, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan ‘yetkili alıcı’ ve ‘yetkili satıcı’ kanalları oluşturabilecek. 

‘BELGENİN GEÇERLİLİĞİ 5 YIL’

‘Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunan merkezlerin yetki belgeleri iptal edilebilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az 1 yıllık kullanım şartı aranacak. Tüketiciler kullanılmış cihazlarını, yenileme merkezlerinin yetkilendirdiği alıcılara bedeli karşılığında satabilecek ve bu cihazlar yenilenmek üzere yenileme merkezlerine iletilecek. Yenilenen ürünler, sertifikalı ve ambalajlı bir şekilde ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilerek tekrar satışa sunulabilecek. Üretici onaylı yapılan yenilemelerde ise ‘üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilecek. Yenileme işlemi yapılırken Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanuna uygun hareket edilecek.

’12 AY GARANTİ VERİLECEK’

Yenilenmiş ürünlere en az 12 ay garanti verilecek. Üreticinin kendisinin yaptığı veya muvafakat verdiği yenilemelerde ürüne daha önce sağlanmış olan ‘üretici garantisi’ geçerliliğini korumaya devam edecek. Yenilenmiş ürünün Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılması zorunlu olacak. Yenilenmiş ürün tüketiciye satılırken, tüketici, üründe yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garantiler hakkında satıcı tarafından bilgilendirilecek. Yeni düzenleme ülkemizde ‘yenilenmiş ürün’ sisteminin yasal altyapısını oluşturması bakımından önem arz ediyor. Diğer yandan; tüketici artık, kullanılmış cihazını satarken veya düşük maliyetle ikinci el cihaz alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek, satın aldığı ürünle ilgili sorun yaşadığında garantiden kaynaklı haklarını kullanabilecek. Bu alanda oluşacak yeni piyasa yapısının israfın azalmasına ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading