image

İhtisas serbest bölgesi kullanıcılarının personel ve kira harcamaları desteklenecek

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yer alan ihtisas serbest bölgelerine sağlanacak destekler hakkında yönetmeliğe göre, bu kapsamda ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılara; en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına en fazla 15,000 dolara kadar desteklenecek.

Bu kullanıcıların, ihtisas serbest bölgelerinde arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları için de yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75,000 dolara kadar destek verilecek. Her iki kapsamda verilecek destekler en fazla beş yıl süreli olacak. Karar çerçevesinde ihtisas serbest bölge işleticileri içinde destekleme öngörülüyor. Bu işleticilerin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin faiz ve kâr payı giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading