resim

İhracatta vergi, resim, harç istisnasında fiziki başvuru süresi uzatıldı

Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in elektronik ortamda başvuruya ilişkin hükümlerinde değişiklik yaptı.

31 Aralık 2019’da yapılan bir düzenleme ile vergi resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması öngörülmüştü. Bu düzenlemede madde  yürürlüğe girmeden önce taahhüt hesabı kapatılmamış belgelere ilişkin işlemlerin fiziksel ortamda devam edeceği hükme bağlanmıştı.

Madde yürürlüğe girdikten sonra ise istisnalara ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020’ye kadar fiziksel ortamda yapılabileceği kaydedilirken, bakanlığa bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Resmi Gazete’de yapılan düzenlemeyle bakanlığa vergilen 6 aylık yetkinin  süresi 9 aya uzatıldı.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading