image

İhraç Ürünlerde ‘Made İn Türkiye’ Yazacak

KAYSERİ, (BGC)- Resmi Gazete’de, ihraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla genelge yayımlandı.
‘Marka Olarak Türkiye İbaresinin Kullanımı’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Türkiye tarafından ihraç edilen ürünlerde, “Made in Turkey” yerine ” Made in Türkiye” yazısı kullanılacak.
‘MARKA OLARAK ‘TÜRKİYE’ İBARESİ KULLANILACAK’
Resmi Gazetede yayımlanan genelgede: “‘Türkiye’ markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edilmiştir. ‘Türkiye’ ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede, ‘Türkiye’ markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda ‘Turkey’, ‘Turkei’, ‘Turquie’ ve benzeri ibareler yerine ‘Türkiye’ ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir” ifadelerine yer verildi.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading