image

Hazine kefaletinde istisna süresi uzatıldı

Kredi garanti kurumlarınca sağlanan Hazine kefaletinden yararlanmada “Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması” kriterinin aranmamasına yönelik getirilen istisnanın süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Temmuz’a uzatıldı.

Kredi garanti kurumlarınca sağlanan Hazine kefaletinden yararlanmada “Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması” kriterinin aranmamasına yönelik getirilen istisnanın süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Temmuz’a uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklikle, kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararın geçici 6. maddesinde yapılan düzenleme 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Söz konusu geçici madde, kredi garanti kurumlarınca verilecek yeni kefaletlerde Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartları belirleyen 4. maddenin (b) fıkrasında yer alan koşulun aranmamasına yönelik tarihi düzenliyor. Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararın 4. maddesinin (b) bendi, kefaletten yararlanacak kullanıcıların; Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, ya da olması durumunda bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması koşulunu içeriyor.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading