image

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,41 oldu.Nominal teklifin 3 milyar 331 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 335,1 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 383,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.Böylece Hazine, piyasaya 2 milyar 885,1 milyon lira borçlandı.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading