resim

Hâl vergisine düzenleme

Ticaret Bakanlığının, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir önceki yönetmelikteki hal rüsumu açıklamasında yer alan “toptancı hali bulunan belediye” ifadesi “belediye” olarak değiştirildi. Böylece, hal rüsumunun tahsilatını, malın üretildiği ve tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmayan belediyeler üstlenecek.

Yeni düzenlemeye göre, malın üretildiği yerde toptancı hali bulunmaması durumunda hal rüsumunun yüzde 50’si, malın üretildiği il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın 5’inci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılacak.https://87eeae1da4c8f0b0f237f3f412de5f83.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Malın tüketime sunulduğu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda ise hal rüsumunun yüzde 50’si, malın tüketime sunulduğu il belediyesi tarafından bildirilen banka hesabına aylık olarak izleyen ayın 5’inci iş günü sonuna kadar ilgili banka tarafından aktarılacak.

Malların üretildiği ve veya tüketime sunulduğu yerdeki toptancı hallerinin belirlenmesinde hallerin faaliyet alanı esas alınacak.

Belediye veya toptancı hal işletmecisi, elde edilen geliri, toptancı hallerinin altyapısının geliştirilmesi, şehir içinde, giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarının kurulması, kontrol ve denetimlerin yapılması ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla kullanacak.

HAL RÜSUMU NEDİR?

Hal rüsumu, malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağdır. İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınır.

Hal rüsumu, bildirim işleminin tamamlanmasıyla tahakkuk eder.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading