resim

Faizsiz Konut Edindiren Şirketleri BDDK Denetleyecek

Tasarruf Finansman Şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
Düzenleme Ve Denetleme Yetkisi Altına Alındı.
BDDK’dan yapılan açıklamada, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4 Mart
2021’de TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği ve 7 Mart 2021 tarihli 31416 saylı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
Söz konusu düzenleme ile Türkiye’de faaliyet gösteren Tasarruf Finansman
Şirketlerinin, 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf
Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamında BDDK’nın düzenleme ve denetimi yetkisi
altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kanuna eklenen ‘Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci’ başlıklı Geçici 7’nci
maddede, ‘Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içinde kurumumuza
başvuruda bulunmak ve durumlarını kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine
veya müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan
sunmak zorunda oldukları’ hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 7
Nisan 2021 tarihine kadar gerekli bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek
veya tasfiye olmak üzere kurumumuza başvuru yapmaları zorunludur. Zira mevcut
durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan
ancak belirtilen tarihe kadar kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında
kanunun 46’ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir.”
Kanunun Geçici 7’nci maddesi kapsamında BDDK’ya başvuracak şirketler, verecekleri
dilekçe ile birlikte gerekli belgeleri noter onaylı şekilde sunacaklar.
Gerekli belgeler; intibak veya iradi tasfiye planı, bilgi formu, tasarruf finansman
faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı, sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulu
taahhüdü, ortaklarına ait beyanname ve taahhütleri, üst düzey yöneticilerine ait
beyanname ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren
kuruluşların (KAYİK) denetimi ile yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile
yapılan bağımsız denetim sözleşmesi olarak sıralandı.

yorumunuzu bırakın


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading