image

Dünya Bankası’ndan Türkiye’de uzaktan eğitime 160 milyon dolar kredi desteği

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası bugün Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan 143,8 milyon euro (160 milyon ABD doları eşdeğeri) tutarındaki krediyi onayladı.

Proje, Covid-19 pandemisi sırasında ve sonrasında eğitim sisteminin okul çağındaki çocuklara e-öğrenme olanaklarını eşit bir şekilde sunma kapasitesini arttırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, kredinin onaylanmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Covid-19 acil durumu online eğitimin artık bir alternatif olmadığını, bir gereklilik olduğunu kanıtlamıştır. Bu dönemde Türkiye’nin dijital eğitim sisteminin kapsamını ve dayanıklılığını artırmasını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Proje aynı zamanda uzak bölgelerdeki çocuklar ve gençler, düşük sosyoekonomik geçmişe sahip çocuklar, engelli çocuklar, mülteci veya anadili Türkçe olmayan diğer çocuklar gibi kırılgan durumdaki çocukların ihtiyaçlarına cevap vermeyi de amaçlıyor.”

Projenin Görev Ekibi Lideri Joel Reyes ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Proje bir yandan uzun vadeli karma (sınıf ve online) eğitim ihtiyaçlarını desteklemek ve gelecekte yaşanabilecek şoklar karşısında eğitim hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak daha güçlü bir dijital eğitim sistemini yaygınlaştırmak için bilgi teknolojisi ve eğitim altyapısını ve kurumsal temelleri oluştururken aynı zamanda Covid-19 acil durum müdahalelerini ve okula dönüş faaliyetlerini desteklemektedir.

Son olarak, Türkiye’nin dijital eğitim sisteminin güçlendirilmesi, platformun ve platform verilerinin aşırı iklim olaylarına, elektrik kesintilerine dayanıklı hale getirilmesi, hatta kağıt kullanımının ve ulaşımın sınırlanması yoluyla karbon emisyonlarının azaltılması gibi önemli çevresel ve afet riski yönetimi ile ilgili ortak faydalar sağlayabilir.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan projenin 3 bileşeni şöyle:

“(1) Acil Durum Bağlantı Olanakları ve Acil Durumlarda Eğitim için BT Altyapısı. Bu bileşen MEB’in Covid-19 salgınına karşı uygulamaya koyduğu önlemler kapsamında ülkenin e-öğrenme platformunun (Eğitim Bilişim Ağı – EBA) genişletilmesini finanse etmektedir. Bileşen aynı zamanda geleceğe yönelik bir Yeni Dijital Eğitim Sisteminin (YDES) geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını da desteklemektedir. (2) Güvenlik ve Kalite için Dijital İçerik.

Bu bileşen, Covid-19 sebebiyle okulların kapalı olduğu dönemde, sınıf temelli eğitime kademeli bir şekilde dönüş için uzaktan eğitim içeriğini desteklemek ve karma eğitim ve öğrenmeyi (sınıf temelli ve online) güçlendirmek amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımlarını, danışmanlık hizmetlerini, eğitimleri ve küçük yenileme işlerini finanse edecektir.

(3) Eğitim Teknolojilerinin Dayanıklılığı için Kurumsal Kapasite Oluşturma. Bu bileşen MEB’in güvenli ve eşitlikçi dijital eğitim hizmetlerinin sürekli bir şekilde sunma kapasitesini ve proje koordinasyon, yönetim, izleme ve değerlendirme kapasitesini güçlendirecektir.”

RİSK AZALTMA FAALİYETLERİ DE BULUNUYOR

Proje Covid-19 sebebiyle okulların kapanmasından kaynaklı öğrenme kayıplarına karşı en kırılgan durumdaki öğrenciler için eşitlik müdahalelerini içeriyor.

Proje kapsamında cinsiyete dayalı uzaktan eğitim ihtiyaçlarını ele almaya yönelik faaliyetler ile risk azaltma faaliyetleri de bulunuyor ve izleme göstergeleri cinsiyet bazında ayrıştırılıyor.

Ayrıca, online uzaktan eğitim platformunun haftalık kullanımını neredeyse 12 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisine çıkaracak ve 900 binden fazla öğretmene sertifikalı online eğitim sağlayacak.

Proje sonuna kadar, 100 bin online sınıf yoluyla 5 milyon öğrenci eğitim bilişim platformunu aynı anda kullanabiliyor olacak. Kurulacak olan Eğitim Teknolojileri Yenilikçilik Merkezi ilk ve orta öğretim öğrencileri, özel eğitim ve karma öğrenme öğrencileri için 30 binden fazla yeni dijital eğitim materyalinin geliştirilmesini, test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekleyecek.

Proje, özellikle öğrenme ve beceri edinimi yoluyla insan sermayesinin geliştirilmesine yönelik taahhütlerin yer aldığı Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke İşbirliği Stratejisindeki (2018-23 MY) aşırı yoksulluğu sona erdirme ve paylaşılan refahı arttırma misyonu olmak üzere, Dünya Bankası Grubu’nun stratejik öncelikleri ile uyumlu bulunuyor.

Proje, ülkenin eğitim politikaları arasında, Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, MEB’in 2019-2023 Strateji Belgesi ve Onbirinci Kalkınma Planı ile de uyumlu.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading