image

Darphaneye 16 işçi alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde çalışmak üzere 5 matbaacı ve 11 baskıcı kamu işçisi istihdam edilecek. Başvurular 15 Şubat-19 Şubat’ta yapılacak.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

Başvuru şartları

İstanbul’da görev yapacak 5 matbaa işçisi kadrosu için, kişilerin ortaöğretimden mezun, 18 yaşından büyük, 30 yaşını doldurmamış olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemesi gerekiyor.

İstihdam edilecek 11 baskıcı (plastik) işçisi için de ortaöğretimden mezun, 18 yaşından büyük olma, askerlikle ilişiği bulunmama, TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimini SGK kayıtları ile belgeme veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olma şartı aranıyor.

Başvurular 15 Şubat’ta başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak 15 Şubat-19 Şubat’ta yapılacak. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 katı oranında asil ve aynı oranda yedek aday belirlenecek.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading