image

Cari Açık Rakamları Açıklandı

Bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari denge, bu yılın aynı ayında 3 milyar 156 milyon ABD doları fazla verdi. Son 3 yılın en yüksek rakamı oldu.

Cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Gelişmelerle birlikte, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon ABD dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 7 milyar 721 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon doları artarak 3 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.

leave your comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uploading